Quân sự - Công an
quyet dinh
thanh lap HDNVQS
 

Uỷ ban nhân dân

Xã đại hợp

 


Số: /QĐ-UBND

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đại Hợp, ngày ..... tháng ...... năm 2015

 

Quyết định

Về việc thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự năm 2016

 

 


Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã đại hợp

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 24, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của ông Chỉ huy trưởng quân sự xã,

Quyết định:

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đại Hợp năm 2016 gồm các ông, bà có tên sau:

1.Ông Trương Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội đồng;

2.Ông Nguyễn Đình ánh, Phó chủ tịch UBND xã - Phó chủ tịch Hội đồng;

3.Ông Lê Đình Chứng, Chỉ huy trưởng quân sự xã - Phó chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên gồm:

1.Ông Phạm Quang Quế, Trưởng công an xã;

2.Ông Lê Thành Luy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;

3.Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Công chức Tài chính - Kế toán xã;

4.Ông Nguyễn Đình Minh, Công chức Văn phòng - Thống kê;

5.Ông Nguyễn Xuân ý, Trưởng trạm y tế;

6.Bà Lê Thị Nga, Hiệu trưởng trường THCS;

7.Ông Nguyễn Đình Sứ, Bí thư chi bộ Báo Đáp;

8.Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng thôn Báo Đáp;

9.Ông Nguyễn Văn Trường, Bí thư chi bộ Độ Trung;

10.Ông Nguyễn Xuân Bình, Trưởng thôn Độ Trung;

11.Ông Trương Đình Thảm, Bí thư chi bộ Quảng Giang;

12.Ông Nguyễn Viết Khường, Trưởng thôn Quảng Giang;

13.Ông Đàm Ngọc Chúc, Trưởng Đài truyền thanh xã;

14.Ông Nguyễn Xuân Thắng, Thôn đội trưởng thôn Độ Trung;

15.Ông Đàm Văn Thành, thôn đội trưởng thôn Báo Đáp;

16.Ông Trương Công Kẹt, thôn đội trưởng thôn Quảng Giang;

17.Ông Nguyễn Đình Ngàn, Phó chỉ huy trưởng quân sự xã.

Mời các ông, bà có tên sau tham gia HĐNV quân sự xã làm uỷ viên:

1.Ông Phạm Đình át, Chủ tịch UBMTTQ xã;

2.Ông Trương Đình Khổng, Chủ tịch hội Nông dân xã;

3.Ông Đàm Văn Tiến, Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã;

4.Ông Nguyễn ánh Dương, Bí thư Đoàn xã;

5.Bà Nguyễn Thị Nhị, Chủ tịch hội Phụ nữ xã;

6.Ông Đàm Công Tuyên, Chủ tịch hội người cao tuổi.

Điều 2. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, động viên công dân trong độ tuổi nghiêm chỉnh chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện lệnh gọi nhập ngũ năm 2016; phối hợp các bộ phận chuyên môn gọi công dân trong độ tuổi sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo đủ chỉ tiêu số lượng, chất lượng.

Điều 3. Công chức Văn phòng UBND xã, Chỉ huy trưởng quân sự xã và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

-HĐNV quân sự huyện Tứ Kỳ;

-TT Đảng uỷ - TT HĐND xã;

-Như Điều 3;

-Lưu.

Chủ tịch

 

 

 

 

 

Trương Quốc Hội

 

 

 

 

 
Các bài liên quan
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh (04/11/2015)
Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự (30/10/2015)
Sơ kết 5 năm thực hiện NĐ 77 của chính phủ quy định phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng (08/10/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay52 
 Hôm qua39
 Tuần này417 
 Tất cả33550 
IP: 3.226.97.214