DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại
16/03/2021 12:00:00

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐT CƠ QUAN

ĐT DI ĐỘNG

1

 Nguyễn Đình Sâm

Bí thư ĐU  Chủ tịch HĐND

 

 0372 781 489

2

 Nguyễn Đình Minh

Chủ tịch UBND xã

 

 0397 649 022

3

 Phạm Huy Sơn     

Phó Bí thư TT đảng ủy

 

 0915 851 266

4

 Vũ Đình Kiên   

Phó CT HĐND xã

 

 034 94 95 234

   5

 Nguyễn Ánh Dương   

 Phó CT UBND xã

 

 0376 402 638

   6

 Nguyễn Văn Nhương   

 Chủ tịch UBMTTQ xã

 

 0984 555 878

   7

 Đàm Đình Thanh   

 Chủ tịch hội CCB xã

 

 0989 795 204

 8

 Nguyễn Đình Ngoãn   

 Chủ tịch hội nông dân xã

 

 0934 244 205

 9

 Phạm Thị Hiền

 Chủ tịch Hội LHPN xã

 

 0388 428 193

 10

 Nguyễn Đình Việt

 Bí thư Đoàn TN xã

 

 0987 793 892

 11

 Nguyễn Tiến Thuật

 CC Tài chính Kế toán

 

 0912 397 188

 12

 Nguyễn Thanh Sắc

 CC Tư pháp - hộ tịch

 

 0982 741 669

 13

 Trần Thị Quyên

 CC VH XH

 

 0349 641 935

 14

 Phạm Thị Hoa

 CC VH XH

 

 0983 999 891

 15

 Nguyễn Đình Báo

 Chỉ huy trưởng QS

 

 0968 755 685

 16

 Lê Quang Hưng

 CC Văn phòng - TK

 

 0969 893 377

 17

 Nguyễn Hữu Tuynh

 CC Tư pháp - hộ tịch

 

 0978 947 085

 18

 Nguyễn Tất Toản

CC Địa chính - xây dựng 

 

 0388 133 263

 19

 Nguyễn Văn Lợi

 Trưởng công an xã

 

 0974 494 005

 20

 Trương Thanh Tuân

 CC Địa chính - xây dựng

 

 0987 432 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 153
Trước & đúng hạn: 153
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 17:42:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẠI HỢP - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Đại Hợp

Điện thoại: 02203741891 - 0983 999 891

Email: phamhoatk38@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0